The Westin Rusutsu Resort

4.6 (15 reviews)

133 Izumikawa Rusutsu-mura, Abuta-gun, Hokkaido, 048-1711, Japan   •  Weather:    •   Local Time:     •  Phone: +81-136-46-2111  

4.6